Dansk Retursystem A/S
Baldersbuen 1, 2640 Hedehusene
CVR-nr. 25 49 61 40
Læs om Dansk Retursystem A/S 

Panstationen i Slagelse ombygges

Pantstationen på Japanvej i Slagelse bygges om og får ny teknologi.

Men du kan stadig komme af med din pant, da vi i perioden for ombygningen, har opsat vores mobile pantstation Drop & Go. Ombygningen påbegyndes 12. august 2019.

Læs mere om udviklingen af pantstationen i Slagelse her.

Pantstationen i Høje Taastrup er blevet ombygget på samme måde og man skal ikke længere bruge pantsække i Høje Taastrup og i Slagelse.

Du kan få pengene retur for allerede indkøbte pantsække, ved pantstationerne.
Kun til drikkevareemballager?

Pantsækken er kun til pant – ikke til affald. Hvis du ved et uheld har fået lidt affald med i sækken, vil vi i langt de fleste tilfælde optælle den.

Hvis du derimod har brugt sækken til husholdningsaffald svarende til ca. 1/3 af sækkens indhold, så bliver den ikke optalt. Dansk Retursystem udbetaler en kulance i disse tilfælde.

Hvis pantsækken indeholder farligt affald som eksempelvis kemikalier, kanyler eller fordærvede fødevarer, vil den ikke blive åbnet af Dansk Retursystem og optalt, da vi ikke har faciliteter til dette, og fordi håndtering vil udgøre et arbejdsmiljømæssigt problem. Der vil ikke blive udbetalt pant for eventuelt pantede emballager, men kun for pantsækken.